Garantáltan tiszta forrásból. Az ásványvíz a föld alatti, szennyeződésektől mentes vízrétegekből származik, termelését szigorú előírások szabályozzák. Az egyes források, kutak hatóságilag elismertek, a termék minősége pedig folyamatosan ellenőrzött. A palackozott termékek címkéi adnak felvilágosítást az ásványvíz összetételére, jellegére vonatkozóan.
Minden külső szennyeződéstől és emberi beavatkozástól mentes a földkéreg védett víztároló rétegéből származó természetes ásványvíz. Az emberi életműködés szempontjából hasznos ásványvizek - az ember számára kedvező összetételű és mennyiségű ásványi anyagokat, makro- és mikroelemeket tartalmaznak.  Kedvező összetétele, jó íze és kiváló szomjoltó tulajdonsága mellett igen nagy előnye más italokkal szemben az is, hogy energiamentes.

Az élelmiszerek egy speciális, eredetében és minőségében garantált fajtája a palackozott ásványvíz. Csak a származási ország illetékes hatósága (Magyarországon a Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság) által hivatalosan is igazolt kémiai összetételű, mikrobiológiai tisztaságú és minőségű ásványvíz palackozható. Ez a hatóság engedélyezi a "természetes ásványvíz" megjelölés használatát a címkén, ami tanúsítja a termék értékes ásványianyag-tartalmát és különleges táplálkozásfiziológiai értékét.

A rendszeres, hivatalos ellenőrzések mellett a palackozó vállalatok saját kémiai és mikrobiológiai laboratóriumaiban folytatott folyamatos ellenőrzések is biztosítják a minőség állandóságát. A természetes ásványvizeket eredeti tisztaságuk és kémiai összetételük megőrzése érdekében közvetlenül a vízkivételi helyen palackozzák.


A forrásvíz

Szintén értékes, nagy tisztaságú természetes élelmiszer. Az ásványvízzel azonos, szigorú mikrobiológiai követelményeknek kell megfelelnie, összetételének ki kell elégíteni az ivóvízre vonatkozó előírásokat. Az eredet helyén kell palackozni, csak az ásványvízre engedélyezett eljárásokkal szabad kezelni, a szén-dioxidon kívül idegen anyagot nem szabad hozzá adni. Ugyanakkor összetételének nem kell állandónak lenni, és nem kell hivatalosan elismertetni.


Az ivóvíz

Az ivóvíz összetétele nem közismert. Összetétele és élvezeti értéke elsősorban attól a víztől függ, amelyből az adott ivóvizet mesterségesen előállítják. A folyó menti parti kutakból vagy fúrt kutakból nyert vizet fizikai, kémiai és biológiai tisztítással teszik ihatóvá. Az eljárás legfontosabb szempontja, hogy az ivóvíz megfeleljen a vonatkozó rendelet - bizonyos minimális, illetve maximális fizikai, kémiai és biológiai értékeket meghatározó - előírásainak. A kritériumok elsősorban az egészség és a környezet biztonságát szolgálják.
 

Szikvíz

A szikvíz szén-dioxiddal dúsított ivóvíz, amelyet zárt rendszerű technológiában nagy nyomással palackoznak szifonfejjel ellátott szikvizes palackokba vagy szifonfejes felvezető szárral ellátott szikvizes ballonokba.A szikvíz összetett szó, a szik, szikes föld és a víz összekapcsolásával képzett szó. Keletkezésének voltaképpen tárgyi tévedés az alapja: a szódavíz készítéséhez felhasznált szénsavat tévesen azonosították a sziksóval.
 

 

Dúsított és ízesített vizek

Megnevezésük nem lehet "víz", csak "természetes ásványvíz, vagy forrásvíz, vagy ivóvíz alapú ital", attól függően, hogy milyen vízből készítették. A szabály célja az, hogy ne lehessen ezeket a termékeket összetéveszteni a természetes ásványvízzel, vagy a forrásvízzel. Mesterségesen állítják elő ezeket az italokat úgy, hogy a megnevezésben jelzett vizet engedélyezett adalékanyagokkal és legtöbbször szén-dioxiddal dúsítják, és/vagy különböző aromákkal ízesítik. 


A gyógyvíz

A gyógyvíz olyan felszín alatti természetesen és/vagy védelmi intézkedésekkel védett víztartó rétegből feltárt vagy nyert, természeténél fogva tiszta, mikrobiológiai és kémiai szempontból emberi egészségre ártalmatlan víz, amely oldott ásványi anyag- vagy gáztartalma következtében gyógyhatású, amely azonban a biológiai vízigény kielégítésére nem alkalmas.A természetes ásványvizet nem szabad összekeverni a gyógyvízzel. A gyógyvizek is ásványvizek, de olyan ásványvizek, amelyeknek klinikailag bizonyított gyógyhatásuk van. Gyógyvíz minősítést azok az ásványvizek kaphatnak, amelyek fizikai tulajdonságaiknál vagy kémiai összetételüknél fogva igazoltan gyógyító hatásúak.  Természetesen ezeknek a vizeknek az összetétele lényegesen különbözik a természetes ásványvizek összetételétől – ezért rendelkeznek gyógyhatással. 
 

 

- A természetes ásványvíz élelmiszer, a gyógyvíz gyógytényező.
- A természetes ásványvizek összes ásványi anyag tartalma hazánkban  400 – 2.500 mg/liter érték között van, a gyógyvizeké 25 – 30.000 mg/liter, esetenként még ennél is több.
-

A természetes ásványvizeket bármelyik egészséges ember korlátozás nélkül ihatja, a gyógyvizet csak orvosi utasításra, az orvos által meghatározott gyógyvizet, az orvos által javasolt mennyiségben és gyakorisággal fogyaszthatja.

 

 

A csapvíz, ásványvíz és forrásvíz alábbi összehasonlítását az Európai Palackozott Víz Szövetség (European Federation of Bottled Waters, EFBW) készítette

 

Szempontok

Csapvíz

Természetes ásványvíz

Forrásvíz


Minőség és biztonság

Szabályozás / jogi keretek

98/83/EC direktíva

(Magyarországon:201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet)

2009/54/EC direktíva, 2003/40/EC direktíva

(Magyarországon: 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet)

Származás

Bármely forrásból származhat

A vízművek által biztosított csapvíz 75 %-a felszíni vizekből származik (Európai viszonylatban)

Csak védett felszín alatti rétegből származhat

Az elismerési eljárás alapja, hogy mennyisége és minősége állandó (e nélkül nem kaphat minősítést és forgalomba hozatali engedélyt)

Szennyeződésmentes eredet.

A vízadó réteg védettsége nem előírás.

 

Természetesség

 

Kémiai és mikrobiológiai kezelési eljárások megengedettek

A fertőtlenítés hozzáadott klór és egyéb adalékanyagok segítségével történik

Sem fertőtlenítés, sem kémiai kezelési eljárások nem megengedettek

Összetétel

Az ásványianyag-tartalma nem állandó

Változó mértékben tartalmaz vegyi anyagokat

Ásványianyag-összetétele állandó és ellenőrzött

Ásványianyag-összetétele állandó, de rendeletileg nem megkövetelt

 

Elosztórendszer

 

Csővezetéken keresztül osztják el:

à minősége a közművek illetve a házon belüli csővezetékek minőségétől függ.à Egyes országokban jelentős a veszteség a csöveken át

A kinyerés helyén palackozzák (tartályban történő szállítása nem megengedett)

Teljes mértékben ellenőrzött folyamat a forrástól a kereskedőig

A vízkivételi helynek és a palackozó helynek egybefüggő zárt rendszert kell alkotnia.

Nyomon-követhetőség

Nem lehet minőségi garancia minden egyes csapnál

Tételazonosító jelölés által nyomon követhető, mint minden más élelmiszer. Minden egyes palack esetében nyomon követhető a víz minősége, összetételi jellemzői, a csomagoló anyag, az előállítás körülményei, stb.


Környezetvédelem

Forrás védettsége

 

A forrás védettségétől függően változó

 

A természetes eredet magas fokú védelme – minden szennyeződéstől mentes

A védett terület akár több ezer hektár is lehet

Tisztaság /

szennyeződés

Tartalmazhat szennyező
anyagokat

-    szennyezett nyers vízből
(nitrát, peszticidek),

-   a kezelésre vagy
fertőtlenítésre használt vegyszerek maradékát (akrilamid, tri- és tetraklóretán),

-   a csővezetékből (ólom,
nikkel, PAH)

Jogi előírás, hogy a forrásnak minden szennyeződéstől mentesnek kell lennie


Fenntarthatóság

Forrás kimerülése

Nem feltétlenül megújuló

Mindig megújuló: kitermelhetőségét csak a természetes folyamatok befolyásolják

Vízkészletre gyakorolt hatás

(“víz-lábnyom”)

Sok elosztórendszernek
jelentős mértékű a vesztesége

Nagyon alacsony a hatása (összehasonlítva a csapvízzel vagy bármely más élelmiszerrel)

Környezetre gyakorolt hatás (“szén-lábnyom”)

Alacsony

Magasabb, mint a csapvízé (a csomagolóanyag gyártás valamint a szállítás miatt), de a teljes hatást folyamatosan csökkentik a csomagolások súlyának minimalizálásával, a szállítás optimalizálásával stb.

Csomagolás

Nincs szükség csomagolásra, kivéve főzés esetén (kutak használatakor)

100 %-ban újrahasznosítható, és az újrahasznosítás aránya egyre növekszik

A gyártók társadalmi felelőssége

 

Az érintettekkel megállapodásokat kötöttek a védett területek fenntartható kezelésére vonatkozóan

Egyéb környezeti hatás

A kémiai kezelések maradék anyagok keletkezését eredményezik (a teljes fogyasztandó mennyiséget kezelik, hogy iható legyen, pedig csak kis része lesz valóban ivóvíz, a nagy részét egyéb célra használják, pl. mosás, fürdés, WC, öntözés)

Elenyésző (az újratölthető palackok mosása miatt)


Egészség

Javasolt napi fogyasztás

1,5 -2 l víz naponta

Hidratáltság minősége

Tudományosan alátámasztott

Egészségügyi előnyök

Nem ismertek

Az összetételtől függő egészségügyi előnyök (lásd 2009/54/EC direktíva, illetve hazai rendelet)

Jelenleg nem ismertek

Biztonság / higiénia

A szennyezettség veszélye létező probléma (különösen rosszul karbantartott vagy régi csővezeték-rendszerek, illetve árvizek és újratöltött vizeskannák használata esetén)

Rendkívül magas biztonsági és higiéniai előírások, amelyeket FVO ellenőrzések is biztosítanak

Forrásánál palackozzák és zárják


Fogyasztók informálása és választási lehetősége

Címkézés

Kevés vagy semmilyen fogyasztói tájékoztatás nincs

Átfogó és kötelező jellegű információátadás (az eredetről, az összetételről stb.)

Kötelező információ

Választási lehetőség

Nincs

Márkák, ízek és összetételek széles választéka

A termék célja

Rendkívül szerteágazó, és nagyrészt nem ivás vagy főzés céljára szolgál

Csak élelmiszerként használt (ivás illetve főzés)

Kényelmesség

Kizárólag a csapon keresztül vagy újratölthető kannákban érhető el (amelyek nem biztosítják a higiéniát)

Higiénikus

Hordozható: a legkülönbözőbb igények kielégítésére a legkülönbözőbb formákban kapható, hogy a fogyasztó egész nap megfelelően hidratált maradhasson


Egyéb

Stratégiai jelentőség

A folyamatos ellátottság nem garantált (pl. árvizek esetén)

Vészhelyzet esetén is életbevágó ellátást biztosít (pl. árvizek, súlyos aszályok, vagy a vezetékes víz forrásának vagy elosztórendszerének szennyeződése esetén)

Ár

Általában nem drága, régiótól függ az ára, viszont hatalmas beruházásra lenne szükség a csővezetékek modernizálása és a veszteségek csökkentése céljából

Drágább a csapvíznél (bár más italoknál olcsóbb), de a források védelme értelmében történt befektetések illetve a befizetett adók a helyi közösséget illetve az államot gazdagítják

Társadalmi jelentőség

 

Munkahelyeket teremt vidéki környezetben